שימור הסביבה

זיהום ים - שמן שנאים נשפך ברציף כרמל במפרץ חיפה - יוני 2016

בעקבות תקלה, נשפך מתוך מכולה שמן שנאים לרציף כרמל שבמפרץ חיפה, ודרך מערכת הניקוז זרמו לים. חברת מעגן עבודות ימיות וצלילה, שהינה האחראית למתן תגובה לזיהום ים בנמל חיפה מבצעת תיחום, טיפול וניקוי של החומר שדלף.